Opracowanie w ramach badań B+R zintegrowanego centrum energetycznego, łączącego ze sobą zasilanie fotowoltaiczne i magazyn energii o budowie modułowej wraz z jego wdrożeniem

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020. 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy,
Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł:" Opracowanie w ramach badań B+R zintegrowanego centrum energetycznego, łączącego ze sobą zasilanie fotowoltaiczne i magazyn energii o budowie modułowej wraz z jego wdrożeniem"

Cele projektu:
Działania zaplanowane w projekcie są ukierunkowane na wzmocnienie współpracy firmy Wnioskodawcy z sektorem badawczo-rozwojowym.
Działania przewidziane w projekcie zapewniają realizację pełnego procesu tworzenia innowacyjnego na skalę Polski rozwiązania. Działania te obejmują zarówno komponent badawczo-rozwojowy (zlecenie jednostce B+R wykonanie usług opisanych w zapytaniu ofertowym), jak i komponent wdrożeniowy (zakup środków trwałych
niezbędnych do wdrożenia produktu do oferty firmy).

Celem realizacji projektu jest opracowanie i wdrożenie wyników prac B+R oraz rozpoczęcie produkcji nowego produktu innowacyjnego w skali Polski - zintegrowanego centrum energetycznego łączącego ze sobą zasilanie fotowoltaiczne oraz magazyn energii o budowie modułowej, w którego skład będzie wchodzić:

1. Moduł Centralny, którego zadaniem będzie :
•Synchronizacja z siecią elektryczną
•komunikacja z equalizerami modułów fotowoltaicznych
•Komunikacja z rozłącznikiem Sieci operatora AC BOX
•komunikacja z licznikiem energii RS485
•konwersja energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych na prąd przemienny
•obsługa modułów magazynu energii o mocy 5kWh
•Moc modułu falownika 10kW
•Moduł wifi do raportowania pracy systemu

2. Moduł Equalizera modułu fotowoltaicznego:
•kontrola pracy pojedynczego modułu fotowoltaicznego.
•Automatyczne odłączenie w przypadku braku zasilania w sieci
•Automatyczne odłączenie w przypadku wykrycia łuku elektrycznego DC
•komunikacja z Modułem centralnym po napięciu DC
•konwersja napięcia DC w celu regulacji mocy modułu

3. Moduł Bateryjny
•wykorzystanie akumulatorów litowo polimerowych dla jednego modułu o mocy 5kWh
•Monitorowanie napięcia oraz temperatury modułu akumulatorowego
•aktywne chłodzenie akumulatorów

4. Rozłącznik Sieci AC BOX
•komunikacja z Modułem centralnym
•automatyczne odłączenie w przypadku braku prawidłowego napięcia w sieci
•monitorowanie parametrów sieci

5.Platforma Axiom Energy - platforma do nadzorowania pracy systemu.

Planowane Efekty:
Wnioskodawca zamierza najpóźniej we wrześniu 2022 roku rozpocząć wdrażanie wyników prac B+R oraz najpóźniej w styczniu 2023 roku rozpocząć produkcję urządzeń będących przedmiotem niniejszego wniosku oraz montaż instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w zintegrowane urządzenie w oparciu o nowe przepisy.
Wdrożenie w działalności gospodarczej innowacyjnego produktu jakim jest opisywane we wniosku urządzenie (połączenie falownika i magazynu energii) pozwoli Wnioskodawcy uzyskać wysoką pozycję na tym silnie konkurencyjnym rynku, pozyskać nowych klientów oraz zdobyć przewagę konkurencyjną jako jedyna firma w
branży fotowoltaicznej oferująca takie innowacyjne rozwiązanie. Wdrożenie tego pomysłu do działalności Spółki jest odpowiedzią na zmianę przepisów dotyczących zasad korzystania z paneli fotowoltaicznych i korzystania z magazynów energii publicznych zakładów energetycznych.
Rozwiązanie, które proponuje Wnioskodawca bezpośrednio wpłyną na zwiększenie opłacalności inwestycji w OZE, pomimo wysokiego kosztu początkowego.

Wartość Projektu:
572 714,78 zł (słownie: pięć set siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czternaście złotych 78/100)

Wkład Funduszy Europejskich:
403 126,53 zł (słownie: czterysta trzy tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 53/100), co stanowi 80,63% całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych

O Nas

logo

Firma Replikant sp. z o.o. jest innowacyjnym przedsiębiorstwem, które specjalizuje się w dziedzinie nowych technologii.

Godziny Pracy

Pracujemy 6 dni w tygodniu, codziennie z wyłączeniem głównych świąt. Skontaktuj się z nami w nagłym przypadku, korzystając z naszej infolinii i formularza kontaktowego.

Poniedziałek - Piątek:7:00 - 15:00
Sobota: Na życzenie
Niedziela i Święta: Zamknięte